පොප් සහ බයිලා සංගීතය නාමයෙන් සුරිය ලේබලය වසංගතයක් පටිගත කරන බව එවකට ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සිංහල සේවයේ මුලසුන හෙබවූ ඩන්ස්ටන් ද සිල්වා මහතා කියා සිටියේ ය. ආනන්ද සමරකෝන් මහතාගේ වාද්‍ය වෘන්දයේ තමන් සමගින් එකට වාදනය කල ජෙරල්ඩ්ට වසංගතයන් නොවූ සංගීතයක් ගෙන ඒමට උපදෙස් ලබා දෙන ලද්දේ ඔහු විසිනි.

මෙලෙසින්, සුරිය LP 2 යටතේ නිකුත් වූ “Songs & Rhythms of Sri Lanka” තැටිය විදේශීය සංචාරකයන් සඳහාම විය.

1973 වසරේ මාර්තු මස 11 වන දින පවත් වූ “සුරිය ෂෝ” සජීවී ප්‍රසංගයේදී ප්‍රථමවරට “පණිභාරතයන්ගේ සාම්ප්‍රදායික නර්තන සහ වාදන කණ්ඩායම” සමගින්  “සුරිය පොප් වාද්‍ය වෘන්දය”, Songs & Rhythms of Sri Lanka තැටියේ ගීතයන් පොදු මහජනයාට ඉදිරිපත් කළේය.

1973 වසරේ මැයි මස 5 වන දින නවරඟහලේදී පැවැත්වූ “සුරිය ෂෝ” සජීවී ප්‍රසංගයේදී හිටපු අගමැතිණි ගරු “සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක” මැතිණිය වෙත CHB LP 1 නාමාවලිය යටතේ “ද සුරිය ෂෝ ” තැටිය සහ  CHB LP 2 නාමාවලිය යටතේ “Songs & Rhythms of Sri Lanka” තැටිය ජෙරල්ඩ් සහ ඩල්සි වික්‍රමසූරිය දෙපල විසින් පිළිගැන්වූ මොහොත.